1992 – geen toneel

Het doek ging dicht voor de Toneelgroep Voorwaarts. Vanaf haar eerste succes in 1984, de revue ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van SV Voorwaarts, zorgden de blijspelen tot eind 1991 voor volle zalen. De motor achter de groep, Harry dollekamp, zag het op een gegeven ogenblik echter niet meer zitten. Deze clown bij uitstek, “het typetje”in alle kluchten, hield het voor gezien. Gerrit bosvelt, de regisseur bedankte ook.
 Meriam Pol riep in de media; Al blijven we maar met vijf mensen over, we gaan door”